Pagina principala | Sibex | Casa Romana de Compensatie | Contact | Sitemap    ro | en |
Depozitar Logo
| Despre Noi | Participanti | Detinatori | Emitenti | Legislatie | Servicii | Actionari | Sanctiuni Internationale | Schemele de compensare ce protejeaza investitorii in cazul incapacitatii intermediarului de a-si indeplini obligatiile | Distribuire Dividende

 

 • Ce este Depozitarul?
  DS este persoana juridica romana, constituita sub forma societatii comerciale pe actiuni, autorizata si supravegheata de CNVM, care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea 297/2004. DS este organizata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Legii 297/2004, ale reglementarilor CNVM si BNR, ale legislatiei romane in vigoare si ale actului constitutiv.
 • DS are ca obiect principal de activitate:
  1. operatiuni de depozitare pentru emitentii de valori mobiliare, conform dispozitiilor art. 146 alin. (4) din Legea 297/2004, precum si prevederilor Titlului II, Capitolul 3, Sectiunea 2 din Regulamentul 13/2005;
  2. operatiuni de registru pentru emitentii de valori mobiliare, in conformitate cu prevederile art. 146 alin. (4) din Legea 297/2004, precum si in conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolul 3, Sectiunea 3 din Regulamentul 13/2005;
  3. operatiuni de compensare decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare, in conformitate cu prevederile art. 143, 144 si 145, art. 146 alin. (2) din Legea 297/2004, precum si in conformitate cu dispozitiile Titlului II, Capitolul 3, Sectiunile 5, 6 si 7 din Regulamentul 13/2005.
 • DS desfasoara si alte activitati secundare (conexe) in legatura cu obiectul principal de activitate:
  1. activitati de dezvoltare, promovare si comercializare de produse si servicii informatice si de comunicatii (ITC);
  2. facilitarea comunicarii dintre emitenti, membri si investitori;
  3. pregatirea si atestarea tehnico-operationala a personalului participantilor in sistem in legatura cu activitatea DS;
  4. procesarea si distribuirea datelor referitoare la valorile mobiliare operate in sistem;
  5. crearea infrastructurii pentru facilitarea imprumuturilor de valori mobiliare intre Participantii la sistem in vederea acoperirii riscului de decontare;
  6. administrarea garantiilor referitoare la valorile mobiliare pastrate in sistem;
  7. prestarea, impreuna cu sau in numele emitentului a serviciilor pentru indeplinirea obligatiilor emitentului fata de detinatorii de valori mobiliare;
  8. servicii in legatura cu exercitarea dreptului de preferinta;
  9. operatiuni de gestionare a registrului pentru emitentii neadmisi la tranzactionare pe pietele reglementate si/sau sistemele alternative de tranzactionare, in conformitate cu art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicata;
  10. alte activitati autorizate de CNVM.
 • Depozitarul Sibex S.A. este operator inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 29187
  1. Informatii privind protectia datelor cu caracter personal.Comunicate
Data Subiect
15.01.2018 - COMUNICAT SCHIMBARE SEDIU SOCIAL
29.11.2017 - Comunicat decizie ASF retragere autorizatie DS
10.10.2017 - Comunicat retragere emitenti
06.09.2017 - Comunicat distribuire dividende TRANSGEX S.A.
09.08.2017 - Comunicat distribuire dividende PETAL S.A.
09.08.2017 - Comunicat zi nelucratoare
06.07.2017 - Comunicat aprobare numire Director General DS
16.05.2017 - Comunicat distribuire dividende BALNEOCLIMATERICA S.A.
07.12.2016 - Comunicat Decizie ASF aprobare modificare Regulament DS nr. 1
07.09.2016 - Comunicat decizie ASF aprobare modificare Regulament nr.1
11.08.2016 - Comunicat distribuire dividende PETAL SA
11.08.2016 - Comunicat distribuire dividende BALNEOCLIMATERICA SA
30.06.2016 - Comunicat privind solutionarea alternativa a litigiilor de catre SAL-FIN
15.06.2016 - Comunicat modificare tarife si comisioane
06.05.2016 - Comunicat distribuire dividende - SIN SA
21.12.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
21.12.2015 - Comunicat program sarbatori 2015
13.11.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
10.11.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
05.11.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
21.09.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
15.09.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
31.08.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
18.08.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
10.08.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
31.07.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
28.07.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex.
20.07.2015 - Comunicat inregistrare actiuni in sistemul Depozitarului Sibex
17.07.2015 - Comunicat aprobare numire Director General DS
01.07.2015 - Comunicat numire Director General DS
21.05.2015 - Comunicat distribuire dividende FEPER
13.05.2015 - Comunicat retragere calitate banca de decontare BCC
30.12.2014 - Comunicat Decizie ASF aprobare modificari Regulament 2
15.12.2014 - Comunicat program sarbatori 2014
24.10.2014 - Comunicat retragere calitate banca de decontarea LIBRA
07.08.2014 - Comunicat aprobare numire Director General DS
01.07.2014 - Comunicat numire Director General DS
21.02.2014 - Comunicat retragere ING
20.01.2014 - Comunicat aprobare inregistrare actiuni in sistemul DS
10.01.2014 - Comunicat Decizii ASF de autorizare a modificarii componentei CA DS
23.12.2013 - Comunicat Decizii ASF validare membrii CA DS
18.12.2013 - Comunicat DS zile nelucratoare Decembrie 2013
06.12.2013 - Comunicat aprobare inregistrare actiuni in sistemul DS
28.11.2013 - Comunicat aprobare inregistrare actiuni in sistemul DS
17.10.2013 - Noua versiune a aplicatiei Sibex&DSClear reports 17.10.2013
01.10.2013 - Comunicat Decizii A.S.F. aprobare modificari Regulamente DS
29.07.2013 - Comunicat retragere calitate de Banca de decontare 29.07.2013
05.06.2013 - Comunicat operare majorare de capital social S.C. Prodplast Imobiliare S.A.
19.04.2013 - Informare privind Decizia CNVM nr.348 din data de 19.04.2013
18.12.2012 - Comunicat DS zile nelucratoare Decembrie 2012
21.11.2012 - Comunicat Director General DS
10.10.2012 - Dispunere de masuri CNVM
01.03.2012 - Comunicat de presa legatura transfrontaliera
10.01.2012 - Comunicat schimbare sediu
22.12.2011 - Comunicat
19.05.2011 - Dispunere de masuri CNVM
05.04.2011 - Modificare Regulament 2
09.02.2011 - Interconectare Depozitarul Sibex - KDPW
02.02.2011 - Subscriere la majorarea capitalului social al SC Depozitarul Sibex SA
18.01.2011 - Operare majorare capital social S.C.Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri S.A.Sibiu
29.12.2010 - Admitere UniCredit Tiriac Bank
21.12.2010 - Majorare capital
21.12.2010 - Program de lucru in perioada sarbatorilor
13.07.2010 - Adresa CNVM
03.06.2010 - Adresa CNVM
15.04.2010 - Comunicat de presa AGEA ai AGOA Depozitarul Sibex
25.03.2010 - Conditii tehnice membrii DS
22.03.2010 - Adresa CNVM
28.01.2010 - Adresa CNVM
27.01.2010 - Primele decontari ale Depozitarului Sibex realizate cu succes

Depozitarul SIBEX