Pagina principala | Sibex | Casa Romana de Compensatie | Contact | Sitemap    ro | en |
Depozitar Logo
| Despre Noi | Participanti | Detinatori | Emitenti | Legislatie | Servicii | Actionari | Sanctiuni Internationale | Schemele de compensare ce protejeaza investitorii in cazul incapacitatii intermediarului de a-si indeplini obligatiile | Distribuire Dividende
|Membri | Banci de decontare | Conditii tehnice minime |

Membri

 

Lista Participanti Activi in Sistemul DS
Nr Denumire Participant pagina web Presedinte/Director General ASIF-DS
         
Lista Agenti custode:
         

ASIF-DS: agentul de servicii de investitii financiare, persoana fizica, autorizata de catre CNVM si instruita de catre Depozitarul Sibex, sa elibereze extrase de cont si liste de coduri confidentiale (daca acestea exista) si sa efectueze transferuri intre clasele Depozitarului Sibex, la cererea si pentru detinatorii de instrumente financiare persoane fizice sau juridice, clienti ai Participantului al carui angajat este, sau a persoanelor mandate de acestia conform prevederilor Regulamentului nr. 2 privind functionarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. si a legislatiei incidenta in vigoare.

* Suspendata


Depozitarul SIBEX