Pagina principala | Sibex | Casa Romana de Compensatie | Contact | Sitemap    ro | en |
Depozitar Logo
| Despre Noi | Participanti | Detinatori | Emitenti | Legislatie | Servicii | Actionari | Sanctiuni Internationale | Schemele de compensare ce protejeaza investitorii in cazul incapacitatii intermediarului de a-si indeplini obligatiile | Distribuire DividendeRegulamentul (UE) 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital *

 Lege 24_2017

 Lege 29_2017
Legea nr 253-2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare *
Legea nr. 31/1990 privind societățile (republicată) *
Ordonanta nr 9-2004 privind unele contracte de garantie financiara *
Ordonanta de urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului *
Ordonanta nr. 13 din 24 august 2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar *

Ordonanta Guvernului nr. 38_2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti *

Reglementari CNVM/ASF Reglementari BNR

Regulamentul 13/2005, privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale *
Regulamentul nr 32-2006 privind serviciile de investitii financiare *
Avizul 47/2007
Dispunerea de masuri CNVM 6/19.05.2011
 Dispunerea de masuri CNVM nr. 4/2012
Dispunere de masuri CNVM 18-10.10.2012
Regulamentul nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul CNVM nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă

 Regulamentul nr. 4_2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

 Regulamentul nr. 6_2016 pentru modificarea Regulamentelor CNVM nr. 32_2006 si 5_2010

 REGULAMENT nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare ale emitentilor in cazul inchiderii unui sistem alternativ de tranzactionare

Regulamentul BNR 1/2005, privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, republicat*
* Regulamentul BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor a fost modificat ca urmare a dispozitiilor art. 17 din Regulamentul BNR nr. 16 din 14 octombrie 2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare și facilitățile acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS
Link catre site-ul BNR
REGULAMENT nr. 16 din 14 octombrie 2011 privind procedura de administrare a riscului de decontare și facilitățile acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS
ORDIN nr. 637 din 15 iunie 2011 pentru desemnarea sistemelor care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare
Regulament nr. 9 din 13 noiembrie 2007 privind monitorizarea sistemelor de plati, a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plata *

Reglementari ale Depozitarului Sibex

Versiuni în vigoare

Regulamentul nr. 1 privind organizarea societatii Depozitarul Sibex SA (valabil incepand cu data de 01.02.2017)
Regulamentul nr.2 privind functionarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A (in vigoare din 01.01.2015)

Versiuni anterioare

 Regulamentul nr. 1 privind organizarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A. (valabil pina la 21.09.2016)

Regulamentul nr. 1 privind organizarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A. (valabil pana la 16.10.2013)
Regulamentul nr. 2 privind functionarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A. (valabil pana la 16.10.2013)
Regulamentul nr. 2 privind functionarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A. (Valabil pana la 31.12.2014)

Decizii A.S.F. privind aprobarea modificarilor Regulamentelor societatii Depozitarul Sibex S.A.

 Deciziia A.S.F. 2176 din data de 23.11.2016

Deciziia A.S.F. 1751 din data de 06.09.2016

Deciziile A.S.F. 803 si 804 din data de 27.09.2013
Decizia ASF 2312 din 29.12.2014

 

Anexe la Regulamentul nr.2 privind functionarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.
Anexa 1. Cerere de admitere-mentinere a calitatii de participant
Anexa 2. Formular cu date personale
Anexa 3. Specimene de semnaturi
Anexa 4. Cerere de admitere-mentinere a calitatii de Membru
Anexa 5. Raport de decontare bancara
Anexa 6. Balanta pentru decontarea finala
Anexa 7. Raport de decontare bancara pe baza bruta
Anexa 8. Refuz participare la decontare pentru tranzactia cu decontare pe baza bruta
Anexa 9. Refuz decontare pe baza bruta (agent_custode)
Anexa 10. Amanare decontare-refuz decontare pe baza neta (agent_custode)
Anexa 11. Solicitare majorare limita de tranzactionare
Anexa 12. Calcul justificativ pentru actualizare controbutie fond de garantare
Anexa 13. Instructiune de transfer OTC
Anexa 14. Instructiune de transfer fara schimbarea proprietatii
Anexa 15. Instructiune modificare date identificare client
Anexa 16. Cerere de intelegere intre mostenitori
Anexa 17. Notificare inscriere garantii (credite de tip Lombard)
Anexa 18. Notificare radiere garantii (credite de tip Lombard)
Anexa 19. Confirmare inscriere garantii (credite de tip Lombard)
Anexa 20. Confirmare radiere garantii (credite de tip Lombard)
Anexa 21. Cerere de modificare a datelor de identificare titulari de cont
Anexa 22. Formular inscriere-radiere ipotecă mobiliara sau garantie financiara
Anexa 23. Cerere inregistrare-anulare restrictie cont
Anexa 24. Cerere instituire-ridicare sechestru-poprire
Anexa 25. Cerere de transfer direct intre vii
Anexa 26. Cerere de transfer pentru cauza de moarte
Anexa 27. Cerere de transfer ca urmare a fuziunii, divizarii, lichidarii
Anexa 28. Instructiune aferenta imprumutului de instrumente financiare
Anexa 29. Contract cadru imprumut
Anexa 30. Instructiune de constituire-eliberare garantii
Anexa 31.1. Cerere extras (titular PF)
Anexa 31.2. Cerere extras (PJ)
Anexa 31.3. Cerere extras (mostenitori)
Anexa 31.4. Cerere extras (mandatar PF)
Anexa 31.5. Cerere istoric cont
 

Tarife si comisioane

 Tarife si comisioane valabile incepand cu 01 iulie 2016
Tarife si comisioane valabile pina la 30 iunie 2016


Plan de continuitate operationala
 REZUMATUL PREVEDERILOR CONTRACTUALE GENERAL APLICABILE SI NENEGOCIABILE PRIVIND PARTICIPAREA LA SISTEMUL DEPOZITARULUI SIBEX - DSClear


* cu modificarile si completarile ulterioare

 


Depozitarul SIBEX