Pagina principala | Sibex | Casa Romana de Compensatie | Contact | Sitemap    ro | en |
Depozitar Logo
| Despre Noi | Participanti | Detinatori | Emitenti | Legislatie | Servicii | Actionari | Sanctiuni Internationale | Schemele de compensare ce protejeaza investitorii in cazul incapacitatii intermediarului de a-si indeplini obligatiile | Distribuire Dividende
|Actualizare date de identificare | Servicii |

Pentru evidenta corecta a datelor de identificare ale detinatorilor de instrumente financiare (titularilor conturilor evidentiate in sistemul Depozitarului Sibex), precum si pentru exercitarea cu usurinta de catre acestia a drepturilor ce le revin (incasarea fara intarziere a dividendelor, participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor, etc), este necesar ca datele personale de identificare ale titularilor conturilor evidentiate in sistemul Depozitarului Sibex sa fie cele actuale.

Pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor conturilor evidentiate in sistemul Depozitarului Sibex, sunt necesare urmatoarele documente:

  1. Cerere de modificare a datelor de identificare (anexa 21) , semnata de detinatorul de instrumente financiare sau imputernicitul acestuia, cu enuntul modificarii;
  2. Copia actului de identitate a detinatorului de instrumente financiare si/sau a certificatului de actionar, orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare;
  3. Copia Codului Unic de Inregistrare (CUI), Certificatul de Inregistrare de Mentiuni, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si/sau orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare.
  4. Dovada achitarii tarifului pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont (detinator persoana fizica, respectiv detinator persoana juridica)

Tariful pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont - detinator persoana fizica este de 2.5 lei + TVA/solicitare iar pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont - detinator persoana juridica este de 8 lei + TVA/ solicitare.

Tariful pentru confirmarea modificarii datelor de identificare ale titularilor de cont - detinator persoana fizica este de 2.5 lei + TVA/confirmare iar pentru confirmarea modificarii datelor de identificare ale titularilor de cont - detinator persoana juridica este de 8 lei + TVA/confirmare.

In vederea operarii alocarii CNP-ului sunt necesare urmatoarele documente:

  1. Cererea detinatorului de instrumente financiare sau a imputernicitului acestuia (anexa 21) semnata de detinatorul de instrumente financiare sau imputernicitul acestuia, cu enuntul modificarii;
  2. Actul de identitate al actionarului;
  3. Certificatul de actionar, "Adeverinta de actionar" eliberata in cadrul Ofertei publice, adresa de la Ministerul Administratiei si Internelor - Serviciul de Evidenta Informatizata a Persoanei sau orice alt document justificativ care sa sustina cererea de alocare a CNP.

Pentru alocarea CNP-ului in sistemul Depozitarului Sibex nu se va percepe niciun tarif sau comision.

Contul bancar in care puteti achita tariful este: RO31BTRL03301202T87060XX, deschis la Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu.

Depozitarul Sibex este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/97/2009, cod unic de inregistrare RO 25061950.

Documentele vor fi transmise Depozitarului Sibex pe adresa:

Depozitarul Sibex S.A.

Piata Aurel Vlaicu nr. 9 - 10, etaj III

Cod postal 550377

Sibiu

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la nr. de telefon: 0269.222.220.


Depozitarul SIBEX