Pagina principala | Sibex | Casa Romana de Compensatie | Contact | Sitemap    ro | en |
Depozitar Logo
| Despre Noi | Participanti | Legislatie | Servicii | Actionari | Sanctiuni Internationale | Distribuire Dividende
|Actionari | Conducere | Organigrama | Transparenta | Majorare capital |
Noutati: Distribuire dividende FEPER S.A

 

 • Ce este Depozitarul?
  DS este persoana juridica romana, constituita sub forma societatii comerciale pe actiuni, autorizata si supravegheata de CNVM, care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea 297/2004. DS este organizata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Legii 297/2004, ale reglementarilor CNVM si BNR, ale legislatiei romane in vigoare si ale actului constitutiv.
 • DS are ca obiect principal de activitate:
  1. operatiuni de depozitare pentru emitentii de valori mobiliare, conform dispozitiilor art. 146 alin. (4) din Legea 297/2004, precum si prevederilor Titlului II, Capitolul 3, Sectiunea 2 din Regulamentul 13/2005;
  2. operatiuni de registru pentru emitentii de valori mobiliare, in conformitate cu prevederile art. 146 alin. (4) din Legea 297/2004, precum si in conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolul 3, Sectiunea 3 din Regulamentul 13/2005;
  3. operatiuni de compensare decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare, in conformitate cu prevederile art. 143, 144 si 145, art. 146 alin. (2) din Legea 297/2004, precum si in conformitate cu dispozitiile Titlului II, Capitolul 3, Sectiunile 5, 6 si 7 din Regulamentul 13/2005.
 • DS desfasoara si alte activitati secundare (conexe) in legatura cu obiectul principal de activitate:
  1. activitati de dezvoltare, promovare si comercializare de produse si servicii informatice si de comunicatii (ITC);
  2. facilitarea comunicarii dintre emitenti, membri si investitori;
  3. pregatirea si atestarea tehnico-operationala a personalului participantilor in sistem in legatura cu activitatea DS;
  4. procesarea si distribuirea datelor referitoare la valorile mobiliare operate in sistem;
  5. crearea infrastructurii pentru facilitarea imprumuturilor de valori mobiliare intre Participantii la sistem in vederea acoperirii riscului de decontare;
  6. administrarea garantiilor referitoare la valorile mobiliare pastrate in sistem;
  7. prestarea, impreuna cu sau in numele emitentului a serviciilor pentru indeplinirea obligatiilor emitentului fata de detinatorii de valori mobiliare;
  8. servicii in legatura cu exercitarea dreptului de preferinta;
  9. operatiuni de gestionare a registrului pentru emitentii neadmisi la tranzactionare pe pietele reglementate si/sau sistemele alternative de tranzactionare, in conformitate cu art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicata;
  10. alte activitati autorizate de CNVM.
 • Depozitarul Sibex S.A. este operator inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 29187
  1. Informatii privind protectia datelor cu caracter personal.Comunicate
Data Subiect
21.05.2015 - Comunicat distribuire dividende FEPER
13.05.2015 - Comunicat retragere calitate banca de decontare BCC
30.12.2014 - Comunicat Decizie ASF aprobare modificari Regulament 2
15.12.2014 - Comunicat program sarbatori 2014
24.10.2014 - Comunicat retragere calitate banca de decontarea LIBRA
07.08.2014 - Comunicat aprobare numire Director General DS
01.07.2014 - Comunicat numire Director General DS
21.02.2014 - Comunicat retragere ING
20.01.2014 - Comunicat aprobare inregistrare actiuni in sistemul DS
10.01.2014 - Comunicat Decizii ASF de autorizare a modificarii componentei CA DS
23.12.2013 - Comunicat Decizii ASF validare membrii CA DS
18.12.2013 - Comunicat DS zile nelucratoare Decembrie 2013
06.12.2013 - Comunicat aprobare inregistrare actiuni in sistemul DS
28.11.2013 - Comunicat aprobare inregistrare actiuni in sistemul DS
17.10.2013 - Noua versiune a aplicatiei Sibex&DSClear reports 17.10.2013

Depozitarul SIBEX